ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 30Β, Πειραιάς, ΤΚ 18531

Τηλ.: 210.4178081, 210.4112543 και Fax: 210.4110923
E-mail: sales@kyriazakou.gr